Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników strony internetowej foodtown.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”) o procesie dotyczącym pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśnia także m.in. na jakich podstawach oraz w jakim celu odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

Procesy te są dokonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: SFF Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-561 Warszawa) przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 46/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000843862, NIP: 5213897962, REGON: 386176850 i kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych (dalej jako: „Administrator” lub „my/nasz”).

Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się wysyłając e-mail na adres: hello@foodtown.pl.

W jakich celach, na jakich podstawach i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Przeglądanie Strony Internetowej

Dane zbierane na temat użytkowników korzystających ze Strony Internetowej bez zakładania konta (w tym adres IP) mogą stanowić dane osobowe. W przypadku wyrażenia zgody dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną, aby udostępnić użytkownikowi treści zamieszczonych na Stronie Internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); oraz
 • analitycznych i statystycznych aby analizować zachowania oraz aktywności użytkowników, a także ich preferencje, żeby poprawić jakość usług świadczonych przez Administratora i lepiej promować nasze usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania ze wskazanych wyżej usług oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z tych usług.

Dane dostępowe i hosting

W przypadku wywołania Strony Internetowej oraz wyrażenia odpowiedniej zgody, serwer zapisze automatycznie tzw. logi serwera takie jak nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych.

Miejsce logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na Stronie Internetowej, zostają zapisane na komputerze użytkowania i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl

Wtyczki portali społecznościowych

Na Stronie Internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. 

Wyświetlając Stronę Internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła Stronę Internetową, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie Internetowej do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców: 
http://www.facebook.com/policy.php 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 
https://help.instagram.com/155833707900388 

 Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie Internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie Internetowej muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).”

Statystyka i analityka

Administrator analizuje ruch użytkowników na Stronie Internetowej poprzez Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Dane osobowe przetwarzane są w ww. zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w celach analitycznych i statystycznych, aby analizować zachowania oraz aktywności użytkowników, a także ich preferencje, żeby poprawić jakość usług świadczonych przez Administratora i lepiej promować jego usługi.

Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze Strony Onternetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Marketing

Wyrażając zgodę na kontakt i otrzymywanie wiadomości marketingowych od Administratora przekazujesz nam swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać te wiadomości.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) i polega na marketingu bezpośrednim usług i towarów realizowanym przez Administratora w związku ze zgodą wyrażoną na otrzymywanie informacji handlowych.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej kontaktując się z Administratorem bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@myegg.pl. Jeżeli zrezygnujesz z korespondencji marketingowej będziemy dalej przechowywać twoje dane osobowe w bazie, aby Cię zidentyfikować jako użytkownika powracającego oraz w celu ewentualnej obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ochronie praw administratora). 

Administrator za pomocą Google Ads promuje Stronę Internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin Strony Internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. 

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na Stronie Internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu analitycznym i statystycznym na podstawie uzasadnionego interesu Administratora wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) polegających na prowadzeniu analiz i statystyk zachowań oraz aktywności użytkowników, a także ich preferencji oraz żeby poprawić jakość usług świadczonych przez Administratora i lepiej promować jego usługi. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Obsługa korespondencji

Jeżeli kontaktujesz się z nami siłą rzeczy przekazujesz nam swoje dane osobowe chociażby w postaci adresu e-mail, czy swojego imienia i nazwiska. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, który polega na prowadzeniu korespondencji). Po zakończeniu kontaktu przetwarzamy Twoje dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na obronie jego praw).

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

W związku z posiadaniem przez nas profili w portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram, administratorzy tych portali mogą przetwarzać dane osobowe osób je odwiedzających. Na portalach tych znajdują się różnego rodzaju narzędzia wykorzystujące technologie śledzące. Odwiedzając nasz profil, Twoja przeglądarka może rejestrować te informacje i przekazywać je do administratorów tych stron, aby zrealizować ustalone przez niego cele przetwarzania na co nie mamy wpływu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentach (regulaminach, politykach prywatności) administratorów mediów społecznościowych.

Dane osobowe, które nam podajesz odwiedzając nasz profil na Facebooku lub Instagramie są przetwarzane w celu realizowania działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegający na promocji działalności Administratora oraz jego usług). Zebrane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia przez nas celów lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z pełni funkcjonalności profilu Administratora. Brak podania danych może spowodować trudności w korzystaniu z naszego profilu lub profil może zostać przedstawiony Ci w niepełnej wersji. 

Formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej przekazujesz nam swoje dane osobowe wymagane, aby wysłać wiadomość. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, który polega na prowadzeniu korespondencji). Po zakończeniu kontaktu przetwarzamy Twoje dane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polega na obronie jego praw).

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Czy dane osobowe są przekazywane do Państw Trzecich?

Mogą być, w szczególności z powodu korzystania przez Administratora z portali społecznościowych takich jak Facebook i Instagram część Twoich danych osobowych może być przekazywana do Państw Trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG, czyli poza Unię Europejską, Islandię, Norwegię i Lichtenstein). Przekazywanie danych odbywa się w związku z korzystaniem z serwerów, które mogą być zlokalizowane w Państwach Trzecich, w szczególności w USA. Twoje dane osobowe są jednak bezpieczne w związku z zagwarantowaniem odpowiedniego poziomu ochrony poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Czy stosujemy względem Ciebie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie ze skutkiem prawnym lub innego, które w inny istotny sposób mogłoby na Ciebie wpływać? 

Nie. Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania ze skutkiem prawnym lub innego, które w inny istotny sposób mogłoby na Ciebie wpływać.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały opisane w art. 16-21 RODO. Są to prawa do:

 • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) Twoich danych, które są nieprawidłowe,
 • usunięcia danych tzw. prawo do bycia zapomnianym (w przypadku gdy nie ma podstaw do ich przetwarzania),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru (punkt 8), natomiast prawa opisane w punktach 1-7 nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Każdorazowo Twoje żądanie zostanie przez nas rozpatrzone, a odpowiedź na nie przekażemy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania, chyba, że Twoje żądanie ma skomplikowany charakter lub liczba żądań uzasadnia dłuższy termin na rozpatrzenie Twojego żądania (przy czym poinformujemy Cię o tym w terminie maksymalnie jednego miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania).

Powyżej wskazane prawa możesz realizować wysyłając wiadomość e-mail na adres: hello@foodtown.pl

Pliki cookies

Pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to rodzaj niewielkich informacji – danych teleinformatycznych, które wysyłane są przez każdy serwis internetowy, który odwiedzasz i zapisywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, smartphonie, z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych (trwałe cookies) i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę. Inne cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej – tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa kompu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies możesz zapoznać się z dodatkowymi informacjami na ten temat po kliknięciu w ten link: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. 

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji o Tobie ani śledzenia Twojej lokalizacji. Pliki cookies stosowane na naszej Stronie Internetowej nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Ciebie.

Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym odpowiedniej przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. 

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania ze Strony Internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na Stronie Internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej. Powyższe – w ramach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, który polega na prowadzeniu korespondencji) – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej Strony Internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.

Czy Twoje dane osobowe są bezpieczne?

Przeprowadziliśmy analizę ryzyka i podjęliśmy środki mające na celu minimalizację zagrożenia naruszenia ochrony danych osobowych. Stale monitorujemy używane przez nas narzędzia i podwyższamy poziom zabezpieczeń odnoszących się do danych osobowych. Jeżeli masz do nas jakiekolwiek pytania związane z ochroną danych osobowych skontaktuj się z nami e-mailowo pod adresem: hello@foodtown.pl.W zakresie danych przekazywanych do Google LLC, należy wskazać iż podmiot ten ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możliwość zmiany Polityki prywatności

W celu bieżącego dostosowywania się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktualizowania używanych przez Administratora rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych zastrzegamy możliwość wprowadzenia modyfikacji w niniejszej Polityce prywatności. Niniejsze polityka obowiązuje od dnia 01.03.2024 r.